Informatius | Especial de Nadal 01x04

Informatius
Informatius
Publicat el 21/12/2023

Repasem les dades de consum del Nadal, les tradicions pel sorteig especial de la loteria i alguns dels costums més especials de l'època. A més, fem un recorregut a través de les diferents teories sobre el naixement de Jesucrist.

Equip de redacció: Clàudia Arderiu, Joan Sánchez i Pablo Puyalto.
Col·laboradors: Luis Miguel Escribano i Andrea Povea.

Capítols