Informatius | 01x07

Informatius
Informatius
Publicat el 21/02/2024

Els Auxiliars de Serveis de la UAB reivindiquen unes millors condicions de treball. S’obre un nou casal popular a la Plaça Cívica de la UAB, la Trinxera. Els sisis, estudiants que treballen i estudien alhora, són cada vegada més nombrosos a Espanya. Avui 20 de febrer és el dia de la llengua materna. Aprofundim sobre l’estat del català a les aules. L’Autònoma ha organitzat una conferència a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia, relacionada amb el Dia de la dona i la nena a la ciència. La SER prepara una sèrie d’esdeveniments per commemorar els primers 100 anys de ràdio a Catalunya. 

Capítols