La UAB, més a prop de recuperar la normalitat informàtica


El Rectorat confia a recuperar la Seu electrònica, NEXUS i alguns programes interns durant aquest mes de gener


10/01/2022 15:59 · Per Marc Celeiro i Escribà

Un estudiant consultant el Campus Virtual de la UAB


Tres mesos després de l'atac informàtic, la Universitat Autònoma de Barcelona continua recuperant els diferents serveis digitals que han estat inoperatius durant aquest temps. Així ho va confirmar l'equip de Rectorat durant el darrer Claustre del passat 20 de desembre, on es van donar més detalls del transcurs de la incidència i de les previsions a curt i mitjà termini.

Segons indica el mateix Rectorat, la reconstrucció dels sistemes és lenta a causa de la complexitat dels treballs i del gran nombre de recursos en línia de què disposa la UAB. Tanmateix, ja han confirmat que aquest mes de gener començaran a funcionar alguns serveis destacats, entre els quals es troben la Seu electrònica, el portal de gestió de pràctiques i contractes NEXUS i algunes aplicacions d'administració internes. Per altra banda, no s'ha donat cap previsió de recuperació d'altres sistemes, tals com l'accés a Eduroam o alguns serveis web que s'allotgen en altres servidors de la universitat.

Actualment, la comunitat universitària ja té accés a les eines de comunicació de Microsoft, el Campus Virtual, els serveis web, les eines de les Biblioteques i, de forma parcial, les plataformes de gestió acadèmica i econòmica. 

Cal recordar que la Generalitat ha donat 3,7 milions d'euros a la UAB per tal de sufragar el cost de la recuperació de la infraestructura, així com per la renovació d'aquells ordinadors corporatius que han quedat obsolets. 


UABtvUABplay UABmèdiaUABmèdia UABràdioUABràdio OpcionsOpcions